Desinfeksjon

Vi bruker markedets mest avanserte desinfeksjonsløsning til fjerning av bakterier, virus og sporer på en effektiv måte.

Metoden er at man plasserer desinfeksjonsenheten i ønsket rom og lar maskinen produsere en aresol (tørr tåke)

hydrogenperoksid.

Metoden kan vi bruke på følgende:

  • Sykehjem
  • Sykestuer
  • Sykesenger
  • Legekontorer
  • Konsentratorer
  • Innhalasjon app.
  • Hjelpemidler av alle slag

Kontakt oss for mere info.